AutoInvent

Na potrzeby poprawy bezpieczeństwa mierniczych górniczych oraz zwiększenia efektywności pomiarów objętości wykwalifikowany personel inżynieryjno-techniczny Zakładu Technologii Przełomowych JSW Innowacje realizuje projekt naukowo-badawczy dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Efektem projektu jest System AutoInvent automatyzujący proces pomiarów poprzez zastosowanie automatycznych bezzałogowych statków powietrznych. 

Strona internetowa projektu: www.autoinvent.pl