Przyłbice ochronne

Zakład Technologii Przełomowych JSW Innowacje na potrzeby przeciwdziałania skutkom pandemii wyprodukował z wykorzystaniem drukarki 3D przyłbice ochronne, które zostały przekazane do szpitali oraz GK JSW S.A.