14/2022/NW Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41

Ogłoszenie o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości

31.10.2022 r.

JSW Nowe Projekty S.A. ogłasza przetarg pisemny pn.:

"Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie JSW Nowe Projekty S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2022 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego ogłoszenia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.