Wydarzenie

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki JSW Innowacje S.A. w dniu 19 czerwca br. zarządziło przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 13:00.