Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla JSW Innowacje S.A. Nr sprawy: 1/2020/NZ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 09.04.2020r. pn.:

Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla JSW Innowacje S.A.

Nr sprawy: 1/2020/NZ

Oferty, w formie skanu przygotowanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.