2/2021/NG Dostawa pojazdu elektrycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych

Zamawiający informuje, iż postępowanie nr 2/2021/NG zostało w dniu 02.03.2021r. zamknięte - brak ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 19.02.2021r. pn.:

Dostawa pojazdu elektrycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych.

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.