3/2021/NG Dostawa pojazdu elektrycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wybory oferty Wykonawcy:

Melex Sp. z o.o.

ul. Inwestorów 25

39-300 Mielec

Cena ofertowa 65.103,00 zł netto, 80.076,69 brutto

Łącznie oferta uzyskała 80 pkt.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 02.03.2021r. pn.:

Dostawa pojazdu elektrycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych.

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.