4/2021/NG Pełnienie funkcji Kierownika Działu Techniki Strzałowej, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wybory oferty Wykonawcy.

Sławomir Brogowski - Roboty Strzałowe, Nadzór BHP, Szkolenia i Dokumentacja

ul. Wiejska 1e

44-120 Paczyna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 26.03.2021r. pn.:

Pełnienie funkcji Kierownika Działu Techniki Strzałowej, na potrzeby realizacji projektu pn.: 

„Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych”

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.