5/2021/ZP2 Dostosowanie pojazdu elektrycznego marki Melex model N.CAR 378 do ruchu w zakładzie górniczym w celu zapewnienia transportu górników strzałowych i MW

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

P.W. BIBMOT BIK Sp.J.,

ul. Drzewieckiego 1,

39-300 Mielec

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.08.2021r. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 25.08.2021r. na godz. 11:00

W załączeniu "Zapytanie ofertowe_po zmianie z dnia 16.08.2021.docx"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 10.08.2021r. pn.:

Dostosowanie pojazdu elektrycznego marki Melex model N.CAR 378 do ruchu w zakładzie górniczym w celu zapewnienia transportu górników strzałowych i MW, na potrzeby realizacji projektu pn.: 

„Innowacyjne naziemne składy materiałów wybuchowych”

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2021r. do godziny 11:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.