1/2022/WA Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących własność JSW Innowacje S.A. oraz operatu szacunkowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. tj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN Sp. z o.o.                        

ul. Sokolska 65,                                                          

40-087 Katowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 02.02.2022r. pn.:

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących własność JSW Innowacje S.A. oraz operatu szacunkowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. tj.:

A. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkiem przemysłowym i budowlami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41.

B. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych VARMO w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Ofertę w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.