5/2022/WA Obsługa nieruchomości JSW Innowacje S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 w zakresie utrzymania czystości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

US DESTELLO Wojciech Wójcik,

44-100 Gliwice

ul. Górna 23

Cena ofertowa: 28.901,93 zł netto/msc, 346.823,16 zł netto/rok

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 11.03.2022r. pn.:

Obsługa nieruchomości JSW Innowacje S.A. w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 w zakresie utrzymania czystości

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2022 do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.