7/2022/WA Sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego marki Skoda, model Superb II 1.8, w formie przetargu pisemnego

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochodu osobowego marki Skoda, model Superb II 1,8

JSW Innowacje S.A w dniu 13.04.2022 r. ogłasza przetarg pn.:

„Sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego marki Skoda, model Superb II 1.8, w formie przetargu pisemnego” 

nr sprawy: 7/2022/WA

Ofertę zawierającą wypełniony Formularz ofertowy należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie JSW Innowacje S.A. przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2022 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przetargu zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.