Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje o zamiarze prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, który wykona Studium Koncepcyjne dla realizacji projektów innowacyjnych związanych z udostępnieniem zdegradowanych terenów pogórniczych na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych i spełniające wymagania określone w ogłoszeniu składają swoje zgłoszenia na formularzu „Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych” stanowiącym załącznik nr 1 do Informacji.

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl.

Termin składania zgłoszeń: do 06.07.2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.